simZard2new-180x180_632c7f3ba864ee63beb947c44443ad58
simZard3-300x300_c809bc3d8aa614f1f3cc5874d4158213
simZard2new-180x180_632c7f3ba864ee63beb947c44443ad58
simZard3-300x300_c809bc3d8aa614f1f3cc5874d4158213

دست کامل سیم درجه یک زرد بدرا(آلمانی)

۵۵,۰۰۰تومان

متراژ یک دست کامل 40 متر می‌باشد

وضعیت: موجود