WhatsApp Image 2019-11-01 at 14.07.49
WhatsApp Image 2019-11-01 at 14.07.50
WhatsApp Image 2019-11-01 at 14.07.52
WhatsApp Image 2019-11-01 at 14.13.58
WhatsApp Image 2019-11-01 at 14.13.59
WhatsApp-Image-2019-11-01-at-14.13.57-300x300_2b49d72ee9f7211a1af813b94adfe6d8
اصول نگهداری از مضراب سنتور
WhatsApp-Image-2019-11-01-at-14.19.33-180x180_759e1f0446bc50b87e9ecff13006b65e
WhatsApp Image 2019-11-01 at 14.07.49
WhatsApp Image 2019-11-01 at 14.07.50
WhatsApp Image 2019-11-01 at 14.07.52
WhatsApp Image 2019-11-01 at 14.13.58
WhatsApp Image 2019-11-01 at 14.13.59
WhatsApp-Image-2019-11-01-at-14.13.57-300x300_2b49d72ee9f7211a1af813b94adfe6d8
اصول نگهداری از مضراب سنتور
WhatsApp-Image-2019-11-01-at-14.19.33-180x180_759e1f0446bc50b87e9ecff13006b65e

مضراب گردو

شناسه محصول: c-10012

۶۹,۰۰۰تومان

لطفا توضیحات محصول را مطالعه فرمایید.

 

وضعیت: موجود